Όροι χρήσης

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της STIHL. Εδώ θα βρείτε νομικές πληροφορίες που αφορούν την ιστοσελίδα μας.

Η STIHL είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να ακούσουμε τις ερωτήσεις σας, τα σχόλια σας και τις προτάσεις σας για την ιστοσελίδα μας.

Η ομάδα της STIHL.

Πάροχος

ANDREAS STIHL AE
Τατοϊου 45 (πρώην 307)
136 77, Αχαρνές - ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ.: + 30 210-800 25 00
Fax : + 30 210-800 22 90
E-Mail: info@stihl.gr

Δικαίωμα εκπροσώπησης έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της STIHL AG:
Δρ. Bertram Kandziora, Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθυντής Παραγωγής και Διαχείρισης Υλικών
Δρ. Michael Prochaska, Head of Human Resources and Legal Affairs
Karl Angler, Head of Finance, Controlling, Information Systems and Service
Norbert Pick, Διευθυντής Μάρκετινγκ και Διακίνησης
Wolfgang Zahn, Dr. Michael Prochaska Διευθυντής Ανάπτυξης

Νομικές σημειώσεις

Με την επίσκεψή σας ή τη χρήση των διαδικτυακών σελίδων της STIHL δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παρακάτω όρους χρήσης.

Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων
Όλα τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφήματα, τα αρχεία ήχου και οι υπόλοιπες πληροφορίες που δημοσιεύονται στις σελίδες μας, συμπεριλαμβανομένης και της διαμόρφωσής τους (περιεχόμενα) πρoστατεύονται βάσει του νόμου περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Εκτός αν αναφέρεται άλλο, μόνο η ANDREAS STIHL AG & Co. KG έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα προστατευμένα περιεχόμενα.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή/και μεταβίβαση του παρόντος, έστω και μερική, χωρίς έγγραφη άδεια από την ANDREAS STIHL AG & Co. KG. Ειδικότερα απαγορεύεται η αντιγραφή εικόνων και τυπογραφικών χαρακτηριστικών από τις ιστοσελίδες μας και η χρήση αυτών για προσωπικούς σκοπούς.

Σήματα κατατεθέντα
Το σήμα STIHL και ο λογότυπος STIHL είναι προστατευμένα ονόματα και σήματα κατατεθέντα της ANDREAS STIHL AG & Co. KG, Γερμανία. Το σήμα VIKING και ο λογότυπος VIKING είναι προστατευμένα ονόματα και σήματα κατατεθέντα της VIKING GmbH, Αυστρία. Επιπλέον, οι ANDREAS STIHL AG & Co. KG και VIKING GmbH είναι ιδιοκτήτες πολλών ακόμα προστατευμένων εμπορικών σημάτων.

Χρήση αυτών των σημάτων επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγγραφη άδεια του αντίστοιχου ιδιοκτήτη.

Αποποίηση ευθυνών
Τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές. Η ANDREAS STIHL AG & Co. KG συντάσσει τις ιστοσελίδες της με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και επιμέλεια. Εντούτοις, τα περιεχόμενα διατίθενται προς ανάγνωση χωρίς εγγύηση για την πληρότητα ή ορθότητά τους. Η ANDREAS STIHL AG & Co. KG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για άμεση ή έμμεση ζημία (συμβατική και μη) που μπορεί να προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών και στοιχείων που περιέχονται σ' αυτές τις ιστοσελίδες, εκτός αν αποδειχθεί πρόθεση ή βαριά αμέλεια της ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Η ANDREAS STIHL AG & Co. KG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή εγγύηση για το περιεχόμενο των διαδικτυακών σελίδων προς τις οποίες υπάρχουν άμεσες ή έμμεσες παραπομπές στην ιστοσελίδα μας. Οι επισκέπτες ακολουθούν τους συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες με δική τους ευθύνη και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες αυτές σύμφωνα με τους αντίστοιχους ισχύοντες όρους χρήσης.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η ANDREAS STIHL AG & Co. KG σάς ευχαριστεί για την επίσκεψή σας σ’ αυτές τις ιστοσελίδες και για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την επιχείρηση και τα προϊόντα μας. Για μας, η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν είναι απλώς μία ακόμη θεωρητική έννοια. Αντιθέτως, δίνουμε μεγάλο βάρος στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταχειριζόμαστε τα δεδομένα σας με πολύ μεγάλη προσοχή και εμπιστευτικότητα, και τα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς στο πλαίσιο του ισχύοντος νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα
Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, αποθηκεύονται στο σύστημά μας το όνομα του παροχέα των διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) που χρησιμοποιείτε, η ιστοσελίδα από την οποία προέρχεστε, οι σελίδες που επισκέπτεστε στον διαδικτυακό μας τόπο, καθώς και η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψής σας. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για στατιστικές αναλύσεις.

Οι ιστοσελίδες της ANDREAS STIHL AG & Co. KG χρησιμοποιούν «cookies» και ενεργά στοιχεία όπως π.χ. JavaScript. Οι τεχνολογίες αυτές μας επιτρέπουν να προσαρμόσουμε τις ιστοσελίδες μας καλύτερα στις ανάγκες των επισκεπτών. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λήψη των cookies και την εκτέλεση ενεργών στοιχείων με κατάλληλες ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε. Αυτό μπορεί ωστόσο να έχει ως συνέπεια να μην εκτελούνται ορισμένες λειτουργίες των ιστοσελίδων μας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. για on-line αιτήσεις πρόσληψης ή για την παραγγελία έντυπου υλικού, χρειαζόμαστε ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα για να είναι δυνατή η προώθηση της αίτησης ή παραγγελίας σας. Η συμπλήρωση των σχετικών εντύπων είναι εντελώς προαιρετική. Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται πάντοτε μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητος για τον εκάστοτε σκοπό. Εάν κριθεί απαραίτητο, τα δεδομένα σας μπορεί να διανεμηθούν εντός του Ομίλου STIHL.

Google Webfonts
Για την καλύτερη απεικόνιση ορισμένων πληροφοριών, η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί γραμματοσειρές Google Webfonts (https://fonts.google.com/specimen/Roboto και https://fonts.google.com/specimen/Roboto+Condensed).
Οι γραμματοσειρές αυτές αποθηκεύονται στην κρυφή μνήμη του προγράμματος πλοήγησης, απ´ όπου στη συνέχεια φορτώνονται προκειμένου να γίνει η απεικόνιση. Αν το πρόγραμμα πλοήγησής σας δεν υποστηρίζει τις γραμματοσειρές Google Webfonts ή δεν επιτρέπει πρόσβαση σε αυτές, το κείμενο θα απεικονίζεται με προκαθορισμένη γραμματοσειρά.

Οι γραμματοσειρές Google «Roboto» και «Roboto Condensed» καλύπτονται από άδεια Apache, έκδοση 2.0:
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων υπάρχουν στο Google Privacy Center στη διεύθυνση:
http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η ANDREAS STIHL AG & Co. KG λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας από αλλοίωση, απώλεια, παράνομη πρόσβαση ή παράνομη μετάδοση.

Διόρθωση και πληροφορίες
Αν τα προσωπικά σας στοιχεία αλλάξουν ή για κάποιον λόγο δεν είναι σωστά αποθηκευμένα στο σύστημά μας, θα είναι χαρά μας να τα διορθώσουμε. Αν το ζητήσετε, θα σας ενημερώσουμε για τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο σύστημά μας. Για το θέμα αυτό, όπως και για κάθε άλλη απορία σας σχετικά με την προστασία των δεδομένων, η ANDREAS STIHL AG & Co. KG είναι πρόθυμη να σας δώσει πληροφορίες. Απλά στείλτε μας την ερώτησή σας σε ένα e-mail με θέμα «Προστασία δεδομένων», στη διεύθυνση  info@stihl.gr