Άμεση επιλογή προϊόντος Το σύστημα Kombi
Το σύστημα Kombi

Το σύστημα Kombi

Ευελιξία για κάθε εργασία

Να πως λειτουργεί: Το σύστημα Kombi για την ολοκληρωμένη περιποίηση πρασίνου αποτελείται από έναν κινητήρα Kombi και εργαλεία Kombi. Όλοι οι κινητήρες Kombi διαθέτουν έναν διαιρούμενο άξονα με ταχυσύνδεσμο. Στον ταχυσύνδεσμο μπορείτε να συνδέσετε κάποιο από τα 10 διαθέσιμα εργαλεία Kombi, γρήγορα και χωρίς εργαλεία. Έτσι θα ξεκινήσετε: Οι κινητήρες Kombi δεν διατίθενται χωριστά. Σαν πρώτο βήμα, επιλέξτε ένα βασικό μηχάνημα, δηλαδή έναν κινητήρα Kombi μαζί με ένα εργαλείο Kombi που θα επιλέξετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Αργότερα μπορείτε να προσθέσετε άλλα εργαλεία Kombi, όταν τα χρειαστείτε. Πιο κάτω θα μάθετε, ποια βασικά μηχανήματα και συμπληρωματικά εργαλεία Kombi υπάρχουν και πως μπορείτε να συνδυάσετε τα στοιχεία μεταξύ τους.