Άμεση επιλογή προϊόντος Χλοοκόπτες
Χλοοκόπτες

Χλοοκόπτες

Χλοοκόπτης για την κοπή εκτάσεων με σκληρό χορτάρι, για σκληρά ζιζάνια και βούρλα.

Μοντέλο Τιμή
Χλοοκόπτης 250-40 από €41,00 * 
Χλοοκόπτης 250-44 από €24,00 * 
Χλοοκόπτης, 2 δόντια από €10,00 * 
Χλοοκόπτης, 4 δόντια από €12,00 * 
Χλοοκόπτης, 8 δόντια από €12,00 * 

* Συνιστώμενη λιανική τιμή του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2017. Προσφορές μέσα στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών δε λαμβάνονται υπόψη.

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.