Άμεση επιλογή προϊόντος Χλοοκόπτες
Χλοοκόπτες

Χλοοκόπτες

Χλοοκόπτης για την κοπή εκτάσεων με σκληρό χορτάρι, για σκληρά ζιζάνια και βούρλα.

Μοντέλο Τιμή
Χλοοκόπτης 250-40 από €41,00 * 
Χλοοκόπτης 250-44 από €24,00 * 
Χλοοκόπτης, 2 δόντια από €10,00 * 
Χλοοκόπτης, 4 δόντια από €12,00 * 
Χλοοκόπτης, 8 δόντια από €12,00 * 

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2017. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.