Ανοιξιάτικη καμπάνια 2020

Δείτε τις ευκαιρίες μας σε πλυστικά και σκούπες

cleaners

vacuum

Πλυστικά υψηλής πίεσης STIHL

''Ανεβάστε την πίεση'' με όφελος έως και 10%

Σκούπες Υγρών / Στερεών STIHL

με όφελος 11%

Spring-brochure