Αναπροσαρμογή Τιμοκαταλόγου 2021

από 01/07/2021

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021

H πανδημία και η υπερβολική ζήτηση για πρώτες ύλες όπως, αλουμίνιο ατσάλι, πλαστικό και ηλεκτρονικές πλακέτες, δημιούργησαν συνθήκες για σημαντικές αυξήσεις τιμών στις πρώτες ύλες. Αυτά με την σειρά τους επέφεραν σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής των προϊόντων μας, την οποία αντιμετωπίσαμε σε μεγάλο βαθμό κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021.

 

Δυστυχώς όμως, επειδή η κατάσταση συνεχίζει να είναι δύσκολη, είμαστε αναγκασμένοι, να προχωρήσουμε, από την 1η Ιουλίου  2021, σε μια αύξηση τιμής της τάξης του 3% σε όλα τα προϊόντα μας, εκτός από ορισμένα επιλεγμένα μοντέλα.

 

Οι προτεινόμενες τιμές λιανικής που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας από 1/7/2021 περιλαμβάνουν την εν λόγω αύξηση. Ωστόσο στον ηλεκτρονικό κατάλογο τον οποίο θα βρείτε αναρτημένο εδώ η επιπλέον αύξηση 3% δεν περιλαμβάνεται και θα πρέπει να υπολογίζεται επιπλέον της τιμής του κάθε μηχανήματος.