119,00 €
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ.
Επιλογή είδους
Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL
Αγοράστε αυτό το προϊόν επιτόπου στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο μας. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

Αποτελεσματική διασπορά κόκκων

Ο ψεκαστήρας μπορεί να εφοδιαστεί με το κιτ μετατροπής για διασπορά και σκέδαση, για τη χρήση κόκκων. Για SR 420.
Σύστημα διασποράς υγρών και σκόνης

Σέρβις και συμβουλές