21,00 €
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ.
Επιλογή είδους
Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL
Αγοράστε αυτό το προϊόν επιτόπου στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο μας. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

Επιταχυντής κομποστοποίησης / λιπασματοποίησης με φυσικούς μικροοργανισμούς για γρήγορη κομποστοποίηση - συμπύκνωμα - περιεχόμενο 700g

Σέρβις και συμβουλές