Μείγμα καυσίμου

Μίγμα καυσίμου

Ανεφοδιάστε το θαμνοκοπτικό σας με μείγμα καυσίμου βενζίνης και λαδιού κινητήρων για να λειτουργήσει. Η ποιότητα και των δύο αυτών καυσίμων είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή λειτουργία και την διάρκεια ζωής του κινητήρα.

Ακατάλληλα υλικά ή διαφορετικές αναλογίες μίξης μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στον κινητήρα.

Παραδείγματα αναλογία μίξης

Σχετικά με βενζίνη

Λάδι κινητήρα

Για τη μίξη, γεμίστε ένα κατάλληλο δοχείο για καύσιμο πρώτα με το λάδι και στη συνέχεια τη βενζίνη και ανακαινήστε καλά (ανοίξτε το δοχείο με προσοχή γιατί μπορεί να έχει δημιουργήθει πίεση).