Νέα χορτοκοπτικά STIHL

Διαδικασία εύκολης εκκίνησης

Εύκολη εκκίνηση

 Όλες οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με τo σύστημα εύκολης εκκίνησης STIHL ErgoStart.

Επιπλέον, η διαδικασία εκκίνησης έχει απλοποιηθεί σημαντικά. Υπάρχουν μόνο 2 θέσεις εκκίνησης: Ψυχρή εκκίνηση g και Θερμή εκκίνηση < , τα υπόλοιπα γίνονται αυτόματα πατώντας το κουμπί της σκανδάλης, τότε το κουμπί της πεταλούδας αέρα επιστρέφει αυτόματα σε θέση κανονική λειτουργίας F. Ακολουθήστε τα τρία βήματα: