ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ STIHL

Zoom
  • Η ανάπτυξη στρατηγικής συγκεντρώνεται στα χέρια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Διορισμός του Martin Schwarz ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αρμόδιου για θέματα κατασκευής και υλικών
  • Περαιτέρω εξελίξεις στην οργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου από 1η Ιανουαρίου 2020
  • Προσαρμογή στις απαιτήσεις της ανάπτυξης και μετεξέλιξης

 

Στη συνεδρίασή του της 17ης Δεκεμβρίου, το Εποπτικό Συμβούλιο της STIHL AG διόρισε τον Martin Schwarz (44) ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρμόδιο για θέματα κατασκευής και υλικών, με έναρξη θητείας από την 1η Ιανουαρίου 2020. Ο Martin Schwarz ήρθε στον Όμιλο STIHL το 2012 ως προϊστάμενος του τμήματος τεχνολογίας, ειδικών μηχανημάτων και κεντρικού και εργοστασιακού σχεδιασμού. Θα αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον δρα Bertram Kandziora, ο οποίος στο μέλλον θα αναλάβει την ανάπτυξη και υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής, επιπλέον της γενικής του αρμοδιότητας για την επιχειρησιακή ανάπτυξη. Συνεπώς, οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της στρατηγικής και της εταιρείας, τα στρατηγικά έργα, την ψηφιοποίηση, την εταιρική επικοινωνία, τη διαχείριση ποιότητας σε επίπεδο ομίλου και τους εσωτερικούς οικονομικούς ελέγχους.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δρ Kandziora ήλθε στον Όμιλο STIHL το 2002 ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με αρμοδιότητα σε θέματα κατασκευής και υλικών. Το 2003 διορίστηκε ως εκπρόσωπος του Συμβουλίου και το 2005 ανέλαβε την προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Από την έλευσή του, η οικογενειακή εταιρεία έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη. Τα έσοδα αυξήθηκαν από 1,5 δις € σε 4,5 δις €, το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό αυξήθηκε σε περισσότερους από 18.000 συνεργάτες έως σήμερα, και ο αριθμός των θυγατρικών STIHL σε όλο τον κόσμο σχεδόν διπλασιάστηκε.

 

Οι αλλαγές στο περιβάλλον της αγοράς, στη συμπεριφορά των πελατών και στα κανάλια διανομής δημιουργούν νέες ευκαιρίες αλλά και στρατηγικές προκλήσεις. Η βασική αγορά της STIHL βρίσκεται σε μεταβατική κατάσταση. Ένα σημαντικό μερίδιο των βενζινοκίνητων προϊόντων, που μέχρι τώρα καταλάμβαναν δεσπόζουσα θέση, συμπληρώνεται και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αντικαθίσταται από επαναφορτιζόμενα προϊόντα. Επιπλέον, υπάρχει μια αισθητή αύξηση στον αριθμό των ανταγωνιστών και των νέων καναλιών διανομής, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δρ Nikolas Stihl, πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπή και του Εποπτικού Συμβουλίου της STIHL, δήλωσε: «Με τη νέα οργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου, βελτιστοποιήσαμε τα επιμέρους πεδία αρμοδιότητας. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί πλέον να εστιάζει σε θέματα στρατηγικής και να δώσει μια περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη της εταιρείας. Έτσι λαμβάνουμε υπόψη την ανάπτυξη του Ομίλου STIHL και την αυξανόμενη ανάγκη για μετασχηματισμό».

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2020, το διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο της STIHL AG θα περιλαμβάνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου δρα Bertram Kandziora, καθώς και τους Karl Angler (Οικονομικά και Συστήματα Πληροφορικής), Anke Kleinschmit (Έρευνα και Ανάπτυξη), Norbert Pick (Εμπορική Προώθηση και Πωλήσεις Προϊόντων), δρα Michael Prochaska (Ανθρώπινο Δυναμικό και Νομικές Υποθέσεις) και Martin Schwarz (Κατασκευή και Υλικά). «Εκτιμούμε ιδιαίτερα το έργο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μας και είμαστε ευχαριστημένοι που καταφέραμε να καλύψουμε τη θέση αρμοδιότητας για θέματα κατασκευής και υλικών με ένα εξαιρετικό και καλά προετοιμασμένο στέλεχος μέσα από την εταιρεία μας», δήλωσε ο δρ Nikolas Stihl.