Άμεση επιλογή προϊόντος VIKING παιδική σειρά

Τηλεχειριζόμενη μηχανή κοπής γκαζόν παιχνίδι

ΝΕΟ

Γενικά

Τηλεχειριζόμενη μηχανή κοπής γκαζόν παιχνίδι

Διαστάσεις: 11 x 5 x 2,5 cm

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2019. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.