Άμεση επιλογή προϊόντος VIKING παιδική σειρά

Καλάθι κήπου

Πολύ πρακτικό για τις δουλειές στον κήπο

Γενικά

Καλάθι κήπου

Ύψος: 50 cm Διάμετρος: 45 cm

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2019. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.