Άμεση επιλογή προϊόντος VIKING παιδική σειρά

Mini Klip

Παιδικό συρόμενο χλοοκοπτικό

Γενικά

Παιδικό συρόμενο χλοοκοπτικό, κατάλληλο για παιδιά από 1-2 ετών.

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2018. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.