Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για iMow

AVS 100 - Μπροστινοί τροχοί βαρέως τύπου

AVS 100 - Μπροστινοί τροχοί βαρέως τύπου

Γενικά

Μπροστινοί τροχοί βαρέως τύπου για εδάφη με μεγάλη κλίση

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

** Πληροφορηθείτε την τιμή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο STIHL στην περιοχή σας.

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.