Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για iMow

AKS 011 - Κλιπ σύνδεσης

AKS 011 - Κλιπ σύνδεσης

Γενικά

Κλιπ σύνδεσης, συσκευασία 10 τεμαχίων, κατάλληλα για το ARB 501

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2019. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.