Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για iMow

ARB 501 - Σύρμα οριοθέτησης

ARB 501 - Σύρμα οριοθέτησης

Γενικά

Σύρμα οριοθέτησης 500 m, ø 3,4 mm (ρολό)

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2019. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.