Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για iMow

ADO 400 - Σταθμός φόρτισης

ADO 400 - Σταθμός φόρτισης

Γενικά

Σταθμός φόρτισης, κατάλληλος για τη σειρά MI 4

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

** Πληροφορηθείτε την τιμή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο STIHL στην περιοχή σας.

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.