Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για iMow

ADV 010 - Συνδετήρες σύρματος

ADV 010 - Συνδετήρες σύρματος

Γενικά

ADV 010

Συνδετήρες σύρματος, συσκευασία 10 τεμαχίων

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2019. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.