Άμεση επιλογή προϊόντος Για τους μικρούς ερευνητές

Mini Klip

Παιδικό συρόμενο χλοοκοπτικό

Γενικά

Παιδικό συρόμενο χλοοκοπτικό, κατάλληλο για παιδιά από 1-2 ετών.

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

** Πληροφορηθείτε την τιμή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο STIHL στην περιοχή σας.

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.