Άμεση επιλογή προϊόντος Λάτρεις της Θάλασσας

Φαρμακείο πρώτων βοηθειών

Γενικά

Καμβάς, περίπου 12 x 17 x 5 cm, με γάζες, ταινίες περίδεσης, αυτοκόλλητη γάζα ρολό, τσιρότα, μαντήλια, γάντια μίας χρήσεως, ψαλίδι, τσιμπιδάκι και αδιάβροχο

€16,00*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.