Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για χορτοκοπτικά

Μαξιλάρι με γάντζο υψηλής άνεσης

Γενικά

Για όλους τους αορτήρες ADVANCE που δεν διαθέτουν γάντζο υψηλής άνεσης.

€26,30*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2020. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.

Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες χρήσης και φυλλάδια ασφαλείας

You can only download the document with Internet Explorer via right-click and Save as...

International 25/8/2016 Κατεβάστε PDF 286,8 KB