Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για χορτοκοπτικά

Προστατευτική μπάρα προφυλακτήρα χορτοκοπτικού

Για FSA 65 / FSA 85

Γενικά

Spacer bar

Πρακτική μπάρα για ασφαλή εργασία σε κούρεμα γύρω από δέντρα και εμπόδια.

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2020. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.