Άμεση επιλογή προϊόντος Σιλό Χώνευσης / Κομποστοποιητές

Επιταχυντής Λιπάσματος

Γενικά

Επιταχυντής κομποστοποίησης / λιπασματοποίησης με φυσικούς μικροοργανισμούς για γρήγορη κομποστοποίηση - συμπύκνωμα - περιεχόμενο 700g

μέχρι τώρα €21,00* τώρα€16,81**

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

** Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή, με ισχύ μέσα στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.