Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για τις σκαπτικές φρέζες

Συσσωρευτήρας AHK 702

Συσσωρευτήρας AHK 702

Γενικά

Συσσωρευτήρας για τη δημιουργία αυλακιών για την καλλιέργεια λαχανικών, σταθερός, για τα μοντέλα MH 585 και MH 685

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

** Πληροφορηθείτε την τιμή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο STIHL στην περιοχή σας.

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.