Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για τις σκαπτικές φρέζες

Συσσωρευτήρας AHK 701

Συσσωρευτήρας AHK 701

Γενικά

Συσσωρευτήρες για τη δημιουργία αυλακιών για την καλλιέργεια λαχανικών, ρυθμιζόμενοι, για τα μοντέλα MH 585 και MH 685

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

** Πληροφορηθείτε την τιμή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο STIHL στην περιοχή σας.

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.