Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για τις σκαπτικές φρέζες

Σετ επέκτασης AHV 600

Σετ επέκτασης AHV 600

Γενικά

Σετ επέκτασης μαχαιριών και προστατευτικές ράγες για το μοντέλο MH 445 R.

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

** Πληροφορηθείτε την τιμή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο STIHL στην περιοχή σας.

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.