Άμεση επιλογή προϊόντος Εργαλεία χειρός για μέτρημα

Χαρακτικό μαχαίρι

Γενικά

Μήκος λάμας 8,5 cm. Για τη χάραξη κορμών. Πτυσσόμενη λεπίδα.

€32,00*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2021. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.