Άμεση επιλογή προϊόντος Εργαλεία χειρός για μέτρημα

Παχύμετρο

Γενικά

Tree calipers

Μήκος μέτρησης 32. Για τον προσδιορισμό της διαμέ- τρου σε κορμούς δέντρων. Μη βαθμονομημένο.

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2018. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.