Άμεση επιλογή προϊόντος Είδη δασοκομικών εργασιών & υλοτομίας

Λαβή για ξεφλουδιστήρι κομμένο και σφυρήλατο

Γενικά

Λαβή για ξεφλουδιστήρι, ξύλο μελιάς

Λαβή για ξεφλουδιστήρι κομμένο και σφυρήλατο

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2019. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

** Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή, με ισχύ μέσα στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.