Άμεση επιλογή προϊόντος Είδη δασοκομικών εργασιών & υλοτομίας

Γάντζος Τακτοποίησης ξύλων

Γενικά

Cant hook for stockyard

Περίπου 3.600 g. Για την περιστροφή κορμών, ειδικά για κορμούς μεγάλης διαμέτρου. Οδοντωτή βάση, κωνικό περίβλημα, γάντζος σφυρηλατημένος στο χέρι, λαβή από ξύλο μελιάς.

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2018. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.