Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για σκούπες

Σωλήνες αναρρόφησης

Γενικά

Vacuum hoses

Σωλήνες αναρρόφησης για τις σκούπες SE 62 E- SE 133 ME.

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2020. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.