Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για πλυστικά

Φίλτρο νερού

Γενικά

Wasserfilter, RE 232 – RE 282 PLUS

3/4". Προστατεύει την αντλία από ακαθαρσίες στην παροχή νερού. Για RE 232 – RE 272 PLUS.

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2019. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.