Άμεση επιλογή προϊόντος Κεφαλή κοπής με πλαστικά μαχαίρια

PolyCut 2-2 πλαστικά μαχαίρια

Satz Kunststoffmesser für PolyCut 2-2 und PolyCut 3-2 als Ersatz: Effiziente Pflege von Rasenkanten

Γενικά

PolyCut 2-2 πλαστικά μαχαίρια

μέχρι τώρα €3,00* τώρα€2,80**

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2022. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

** Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή, με ισχύ μέσα στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.