Άμεση επιλογή προϊόντος Κεφαλή κοπής με πλαστικά μαχαίρια

PolyCut 2-2 πλαστικά μαχαίρια

Satz Kunststoffmesser für PolyCut 2-2 und PolyCut 3-2 als Ersatz: Effiziente Pflege von Rasenkanten

Γενικά

PolyCut 2-2 πλαστικά μαχαίρια

€3,10*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.