Άμεση επιλογή προϊόντος VIKING παιδική σειρά

Mini Klip

Παιδικό συρόμενο χλοοκοπτικό

Γενικά

No suitable image for this product available.

Fachhändlersuche

Παιδικό συρόμενο χλοοκοπτικό, κατάλληλο για παιδιά από 1-2 ετών.

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2017. Προσφορές μέσα στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών δε λαμβάνονται υπόψη.


Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.