Άμεση επιλογή προϊόντος VIKING παιδική σειρά

Mini Klip

Παιδικό συρόμενο χλοοκοπτικό

Γενικά

Παιδικό συρόμενο χλοοκοπτικό, κατάλληλο για παιδιά από 1-2 ετών.

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2017. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..


Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.