Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για iMow

ADO 400 - Σταθμός φόρτισης

ADO 400 - Σταθμός φόρτισης

Γενικά

STIHL Approved Dealer

Σταθμός φόρτισης, κατάλληλος για τη σειρά MI 4

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2017. Προσφορές μέσα στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών δε λαμβάνονται υπόψη.


Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.