Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για iMow

ART 240 - Τροχοί έλξης

ART 240 - Τροχοί έλξης

Γενικά

ART 240

STIHL Approved Dealer

Τροχοί έλξης, κατάλληλοι για τη σειρά MI 6

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2017. Προσφορές μέσα στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών δε λαμβάνονται υπόψη.


Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.