Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για iMow

ADO 600 - Σταθμός φόρτισης

ADO 600 - Σταθμός φόρτισης

Γενικά

Σταθμός φόρτισης, κατάλληλος για τη σειρά MI 6

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2017. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..


Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.