Άμεση επιλογή προϊόντος Φυσητήρες και ψεκαστήρες

Στήριγμα μπέκ

Για SG 51 και SG 71

Γενικά

Nozzle holder

Απαραίτητο για τη στερέωση των μπεκ επίπεδης δέσμης στο μηχάνημα.

STIHL Approved Dealer

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2017. Προσφορές μέσα στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών δε λαμβάνονται υπόψη.


Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.