Άμεση επιλογή προϊόντος Σύστημα επαναφορτιζόμενων μηχανημάτων STIHL & VIKING

Φορτιστής AL 100

Γενικά

AL 100 standard charger

Φορτιστής STIHL για όλες τις μπαταρίες STIHL AP. Με ένδειξη φόρτισης.

STIHL Approved Dealer

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2017. Προσφορές μέσα στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών δε λαμβάνονται υπόψη.


Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Φορτιστής AL 100

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάρος kg 0,72
Ταχύτητα ροής αέρα kW 0,1
Βάρος kg 0,72
Ρεύμα φόρτισης A 1,6
Χρόνος φόρτισης AP 100 λέπτα 1) 90
Χρόνος φόρτισης AP 300 λεπτά 1) 250
Χρόνος φόρτισης AP 200 λεπτά 1) 165

1) Φόρτιση 100 %

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.