Άμεση επιλογή προϊόντος Καύσιμα, λιπαντικά και παρελκόμενα

Βοηθητικό μηχάνημα εκροής

Spout for 3 l / 5 l

Γενικά

Ausgießhilfen für Einfachgebinde
Άλλες εικόνες

STIHL Approved Dealer

Για εύκολη και καθαρή δοσολογία και μετάγγιση. Μεγάλη παροχή.

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2017. Προσφορές μέσα στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών δε λαμβάνονται υπόψη.

** Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή σε €, με ισχύ μέσα στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας και μέχρι εξάντληση του αποθέματος.


Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.