Άμεση επιλογή προϊόντος Καύσιμα, λιπαντικά και παρελκόμενα

Βοηθητικό μηχάνημα εκροής

Spout for 3 l / 5 l

Γενικά

Ausgießhilfen für Einfachgebinde

Για εύκολη και καθαρή δοσολογία και μετάγγιση. Μεγάλη παροχή.

Άλλες εικόνες

STIHL Approved Dealer

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2017. Προσφορές μέσα στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών δε λαμβάνονται υπόψη.


Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.