Άμεση επιλογή προϊόντος Καύσιμα, λιπαντικά και παρελκόμενα

Γρασαδόρος

Γενικά

Grease gun

STIHL Approved Dealer

Για ακριβή λίπανση του γραναζιού μύτης σε λάμες. π.χ. με Multilub.

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2017. Προσφορές μέσα στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών δε λαμβάνονται υπόψη.


Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.