Άμεση επιλογή προϊόντος Καύσιμα, λιπαντικά και παρελκόμενα

Γρασαδόρος

Γενικά

Grease gun

Για ακριβή λίπανση του γραναζιού μύτης σε λάμες. π.χ. με Multilub.

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2017. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..


Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.