Άμεση επιλογή προϊόντος Καύσιμα, λιπαντικά και παρελκόμενα

Ειδικό Καθαριστικό

Βιολογικά διασπώμενα τασιενεργά, χωρίς φωσφορικά άλατα

Γενικά

Varioclean

Water based, alkaline detergent specifically for dissolving and removing organic oil residues and for cleaning air filters and housings. The detergent is biodegradable. Avoid contact with the eyes and keep out of reach of children.

Υλικό για…
AQUA, DISODIUM METASILICATE, SODIUM LAURIMINODIPROPIONATE, SODIUM POLYACRYLAT.

Λοιπές πληροφορίες (http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/)
Über diesen Link werden Tabellen mit der Entsprechung zwischen den INCI - Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuches und den CAS - Nummern bereit gestellt.

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2018. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.