Άμεση επιλογή προϊόντος Καύσιμα, λιπαντικά και παρελκόμενα

Ειδικό Καθαριστικό

Βιολογικά διασπώμενα τασιενεργά, χωρίς φωσφορικά άλατα

Γενικά

Varioclean

Water based, alkaline detergent specifically for dissolving and removing organic oil residues and for cleaning air filters and housings. The detergent is biodegradable. Avoid contact with the eyes and keep out of reach of children.

STIHL Approved Dealer

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2017. Προσφορές μέσα στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών δε λαμβάνονται υπόψη.


Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.