Άμεση επιλογή προϊόντος Καύσιμα, λιπαντικά και παρελκόμενα

Μπιτόνια Βενζίνης

Γενικά

Petrol canister
Άλλες εικόνες

STIHL Approved Dealer

Δοχεία σε διάφορα σχήματα και χρώματα. Εγκεκριμένα από τον ΟΗΕ.

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2017. Προσφορές μέσα στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών δε λαμβάνονται υπόψη.


Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.