Άμεση επιλογή προϊόντος Εργαλεία χειρός για μέτρημα

Μετροταινία

Γενικά

Forest tape measures

Μήκος 15 m. Automatic Plus: Μετροταινία που απλώνεται εύκολα και τυλίγεται αυτόματα, σε πλαστικό περίβλημα.

STIHL Approved Dealer

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2017. Προσφορές μέσα στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών δε λαμβάνονται υπόψη.


Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.