Άμεση επιλογή προϊόντος Εργαλεία χειρός για μέτρημα

Παχύμετρο

Γενικά

Tree calipers

STIHL Approved Dealer

Μήκος μέτρησης 32. Για τον προσδιορισμό της διαμέ- τρου σε κορμούς δέντρων. Μη βαθμονομημένο.

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2017. Προσφορές μέσα στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών δε λαμβάνονται υπόψη.


Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.