Άμεση επιλογή προϊόντος Είδη δασοκομικών εργασιών & υλοτομίας

Λαβή για ξεφλουδιστήρι κομμένο και σφυρήλατο

Γενικά

Λαβή για ξεφλουδιστήρι, ξύλο μελιάς

Λαβή για ξεφλουδιστήρι κομμένο και σφυρήλατο

STIHL Approved Dealer

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2017. Προσφορές μέσα στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών δε λαμβάνονται υπόψη.


Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.