Άμεση επιλογή προϊόντος Είδη δασοκομικών εργασιών & υλοτομίας

Λαβή για ξεφλουδιστήρι κομμένο και σφυρήλατο

Γενικά

Λαβή για ξεφλουδιστήρι, ξύλο μελιάς

STIHL Approved Dealer

Λαβή για ξεφλουδιστήρι κομμένο και σφυρήλατο

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2017. Προσφορές μέσα στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών δε λαμβάνονται υπόψη.

** Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή σε €, με ισχύ μέσα στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας και μέχρι εξάντληση του αποθέματος.


Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.