Άμεση επιλογή προϊόντος Είδη δασοκομικών εργασιών & υλοτομίας

Τσεκούρι ξεκλαδέματος ILTIS

Γενικά

ILTIS pruning axe

Ιδανικό για ξεκλάδισμα και ρίξιμο δέντρων. Η λεπίδα παραμένει κοφτερή για μεγάλο διάστημα. Διαθέσιμο σε δύο διαφορετικά βάρη. Έκδοση 1.200 g πιστοποιημένη από την Επιτροπή Ελέγχου Δασοπονικής Τεχνολογίας.

STIHL Approved Dealer

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2017. Προσφορές μέσα στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών δε λαμβάνονται υπόψη.


Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.