Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για σκούπες

Φίλτρο από σταθερό χαρτί

Γενικά

Filter elements

Φίλτρο από σταθερό χαρτί. Εφεδρικό ή ανταλλακτικό

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2017. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..


Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.