Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για πλυστικά

Φίλτρο νερού

Γενικά

Wasserfilter, RE 232 – RE 282 PLUS

STIHL Approved Dealer

3/4". Προστατεύει την αντλία από ακαθαρσίες στην παροχή νερού. Για RE 232 – RE 282 PLUS.

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2017. Προσφορές μέσα στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών δε λαμβάνονται υπόψη.


Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.