Άμεση επιλογή προϊόντος Εργαλεία χειρός για μέτρημα

Χωριστό χαρακτήρι

Γενικά

Loser Reißer

Ανταλλακτικό για το χαρακτήρι της παχυμετρικής ράβδου. Με ξύλινη λαβή.

Fachhändlersuche

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

** Πληροφορηθείτε την τιμή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο STIHL στην περιοχή σας


Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το διακαίωμα τροποποιήσεων , όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.